Porady lekarskie
Usługi zabiegowe
Szczepienia
Badania EKG
Badania USG
Badania RTG

Porady lekarskie

W naszej Przychodni, w trosce o kompleksowość świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej nasi Pacjenci mogą korzystać z usług lekarzy rodzinnych, pediatrów oraz pielęgniarek. Każdy pacjent ma prawo do wyboru dowolnego lekarza. 

Aby wybrać swojego lekarza w naszej Przychodni należy wypełnić deklarację wyboru lekarza. Druk deklaracji można otrzymać w rejestracji Przychodni lub pobrać z naszej strony internetowej.

 

Z chwilą złożenia deklaracji oraz po zweryfikowaniu w systemie e-WUŚ uprawnienia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych mogą Państwo korzystać z bezpłatnych świadczeń udzielanych w Przychodni w ramach umowy z NFZ

Usługi zabiegowe

Gabinet zabiegowy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00

W gabinecie zabiegowym realizowane są bezpłatne usługi dla naszych podopiecznych posiadających zlecenie lekarskie. Wykonujemy iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne i śródskórne. Ponadto pomiary ciśnienia, cholesterolu, glikemii oraz inne zabiegi zlecone przez lekarzy.

Szczepienia

W Punkcie szczepień wykonujemy szczepienia dla dzieci i dorosłych zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień.

Punkt szczepień jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00

Przeprowadzamy także odpłatne szczepienia ochronne m.in. przeciwko:

 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B dla dzieci i dla dorosłych
 • grypie dla dzieci i dorosłych
 • WZW B + DTPa + IPV + Hib (szczepionka skojarzona dla niemowląt i dzieci)
 • pneumokokom
 • meningokokom
 • rotawirusom
 • odrze, śwince, różyczce
 • ospie wietrznej
 • kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych 
 • HPV - wirusowi brodawczaka ludzkiego. 

Badania EKG

W gabinecie EKG wykonujemy bezpłatne badania ekg oraz spirometrię pacjentom posiadającym skierowanie od naszych lekarzy.

Gabinet EKG jest czynny w poniedziałki w godzinach 13.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00-12.00

Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

Badania USG

W pracowni USG specjalista radiolog wykonuje bezpłatne badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, tarczycy oraz węzłów chłonnych pacjentom skierowanych przez naszych lekarzy. Istnieje możliwość wykonania odpłatnych badań usg. Do wykonania płatnego badania nie jest wymagane skierowanie. Zapisy na termin odbywają się w rejestracji Przychodni.

Jak przygotować się do badania USG jamy brzusznej ?

 • Pacjentom wykonującym badanie rano zaleca się być na czczo oraz wypić 1 litr wody godzinę przed badaniem
 • Pacjentom wykonującym badanie po południu zaleca się nie spożywać posiłków 4 godziny przed badaniem oraz wypić 1 litr wody godzinę przed badaniem.

Badania RTG

W pracowni RTG technik radiologii wykonuje cyfrowe zdjęcia rentgenowskie. 

Ze względu na narażenie na promieniowanie jonizujące, wymagane jest posiadanie skierowania od lekarza prowadzącego.
UWAGA: Ciąża jest przeciwwskazaniem do wykonania badania RTG!

Wynik badania (zdjęcie na płycie CD + opis) może odebrać pacjent bądź upoważniona przez niego osoba w rejestracji ogólnej. O terminie odbioru wyniku poinformuje Państwa technik wykonujący badanie.

Jak przygotować się do badania?

Pacjenci wykonujący badanie RTG kręgosłupa lędźwiowego oraz stawów krzyżowo-biodrowych powinni dzień przed badaniem zażyć 3 x po 2 tabletki Espumisanu. Zalecana jest dieta lekkostrawna, bez pokarmów wzdymających, bez napojów gazowanych i mlecznych.

Dla poprawności badania zalecamy w dniu badania pozostać bez posiłku.

 

Realizując Art. 32 c. pkt. 2 Prawa Atomowego podaje się do wiadomości poniższy komunikat:
Informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

DILO

Lekarze zatrudnieni w Przychodni "Salvita" są uprawnieni do wystawiania karty leczenia onkologicznego tzn. karty DILO.

Lekarz POZ, który podejrzewa lub rozpoznaje nowotwór złośliwy u pacjenta, po zebraniu wywiadu i wykonaniu niezbędnych badań diagnostycznych wystawia kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, dzięki której pacjent szybko dostanie się do specjalisty (właściwego ze względu na umiejscowienie nowotworu), a w przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego szybko rozpocznie leczenie.