Rejestracja

  • rejestracja telefoniczna - od godz. 7.30

           PORADNIA DLA DOROSŁYCH (os. Lecha 120)

           tel. 61 877 84 01, 61 877 84 49, 723 992 994

           PORADNIA DZIECIĘCA (os. Lecha 120)

           tel. 61 877 84 01, 61 877 84 49, 723 992 995 

           FILIA (ul. Katowicka 11/U16)

           tel. 61 887 42 95, 723 992 996

  • rejestracja osobista w placówce - od godz. 8.00
  • e-rejestracja - dostępna tutaj

 

Rejestracja w przychodni Salvita

Wizyty ambulatoryjne

można umawiać w rejestracji od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 telefonicznie oraz od godz. 8.00 osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich

Wizyty domowe

należy zgłaszać w rejestracji lub bezpośrednio swojemu lekarzowi

W przypadku nieobecności danego lekarza jego podopieczni mogą zarejestrować się do pozostałych lekarzy w placówce.