Cennik odpłatnych świadczeń nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Porada lekarska

Cena: 120 zł

Wizyta domowa

Cena: 200 zł

Pomiar cukru

Cena: 10 zł

Pomiar cholesterolu

Cena: 10 zł

Pomiar ciśnienia

Cena: 5 zł

Iniekcja domięśniowa, podskórna

Cena: 10 zł

Iniekcja dożylna

Cena: 20 zł

Płukanie uszu

Cena: 30 zł

Usunięcie szwów

Cena: 30 zł

Usunięcie ciała obcego

Cena: 30 zł

Zmiana opatrunku

Cena: 20 zł

CRP

Cena: 20 zł

HBA1C

Cena: 25 zł

Troponina

Cena: 30 zł

D-Dimery

Cena: 25 zł

EKG

Cena: 50 zł

Spirometria

Cena: 40 złZaświadczenie wydawane na życzenie pacjenta (cel pozaleczniczy)

Cena: 40 zł

Zaświadczenie lekarskie dla zakładu pracy (zapomogi, zwrot kosztów leczenia, zaświadczenie o karmieniu piersią)

Cena: 40 zł

Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb sądu (sprawy majątkowe, spadkowe, alimenty, nieobecność świadka)

Cena: 40 zł

Zaświadczenie lekarskie dla firmy ubezpieczeniowej

Cena: 100 zł

Sporządzenie kserokopii dokumentacji (1 strona)

Cena: 0,45 zł

Sporządzenie wyciągu, odpisu (1 strona)

Udostępnienie danych na informatycznym nośniku danych

Cena: 14 zł

Cena: 2,80 zł

BEXSERO

Cena: 400 zł

BOOSTRIX

Cena: 130 zł

BOOSTRIX POLIO

Cena: 140 zł

CERVARIX

Cena: 320 zł

ENCEPUR 

-

EUVAX 1ml

Cena: 80 zł

ENGERIX B 1,0 ml

Cena: 100 zł

ENGERIX B 0,5 ml

Cena: 90 zł

GARDASIL 9

Cena: 480 zł

FSME Adult

Cena: 150 zł

FSME Junior

Cena: 140 zł

HAVRIX 1440 Adult

Cena: 220 zł

HAVRIX 720 Junior

Cena: 150 zł

HBVAX PRO

-

HEXACIMA

Cena: 230 zł

INFANRIX HEXA

Cena: 230 zł

INFANRIX IPV +Hib

Cena: 180 zł

INFLUVAC TETRA

-

MENVEO

Cena: 200 zł

NEISVAC-C

Cena: 160 zł

NIMENRIX

Cena: 230 zł

PNEUMOVAX 23

Cena: 170 zł

PREVENAR 13

Cena: 290 zł

PRIORIX

Cena: 130 zł

ROTARIX

Cena: 380 zł

ROTATEQ

Cena: 240 zł

SILGARD

-

SYNFLORIX

Cena: 260 zł

TWINRIX Adult

Cena: 250 zł

VARILRIX

Cena: 260 zł

VAXIGRIP TETRA

-

USG jamy brzusznej

Cena: 160 zł

USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego

Cena: 160 zł

USG tarczycy

Cena: 160 zł

USG węzłów chłonnych 

Cena: 160 zł

USG ślinianek

Cena: 160 zł

RTG klatki piersiowej AP/PA

Cena: 50 zł

RTG klatki piersiowej bok

Cena: 50 zł

RTG klatki piersiowej AP+bok

Cena: 55 zł

RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc

Cena: 50 zł

RTG łopatki AP/styczne

Cena: 45 zł

RTG mostka

Cena: 45 zł

RTG obojczyka

Cena: 45 zł

RTG obojczyków (porównawcze)

Cena: 50 zł

RTG stawów barkowych (porównawcze)

Cena: 55 zł

RTG stawów barkowych AP+osiowe (porównawcze)

Cena: 75 zł

RTG stawów mostko-obojczykowych (1 projekcja)

Cena: 50 zł

RTG stawu barkowego AP

Cena: 50 zł

RTG stawu barkowego AP+osiowe

Cena: 55 zł

RTG stawu barkowego / kości ramiennej transtoraklne

Cena: 55 zł

RTG tchawicy

Cena: 45 zł

RTG żeber AP/PA/skok (1 projekcja)

Cena: 50 zł

RTG żeber L+P (2 projekcje)

Cena: 60 zł

RTG celowane na siodło tureckie

Cena: 50 zł

RTG podstawy czaszki

Cena: 50 zł

RTG czaszki PA+bok

Cena: 55 zł

RTG twarzoczaszki

Cena: 45 zł

RTG potylicy wg Towna

Cena: 50 zł

RTG oczodołu/oczodołów PA+bok

Cena: 50 zł

RTGstawów skroniowo-żuchwowych (4 projekcje)

Cena: 80 zł

RTG uszu wg Schullera (porównawcze)

Cena: 50 zł

RTG zatok obocznych nosa

Cena: 50 zł

RTG zatok obocznych nosa PA+boczne

Cena: 55 zł

RTG żuchwy (1 projekcja)

Cena: 50 zł

RTG kości krzyżowej AP+bok

Cena: 55 zł

RTG kości ogonowej AP+bok

Cena: 55 zł

RTG kości ogonowej AP/bok (1 projekcja)

Cena: 45 zł

RTG kręgosłupa (skolioza)

Cena: 60 zł

RTG kręgosłupa lędźwiowego AP+bok

Cena: 50 zł

RTG kręgosłupa lędźwiowego celowane L5-S1

Cena: 50 zł

RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (2 projekcje)

Cena: 55 zł

RTG kręgosłupa lędźwiowego skosy (2 projekcje)

Cena: 55 zł

RTG kręgosłupa piersiowego AP+bok

Cena: 55 zł

RTG kręgów C1-C2 (celowane na ząb obrotnika)

Cena: 50 zł

RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP+bok

Cena: 55 zł

RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe (2 projekcje)

Cena: 55 zł

RTG kręgosłupa szyjnego skosy (2 projekcje)

Cena: 55 zł

RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP

Cena: 50 zł

RTG stawów krzyżowo-biodrowych skosy (2 projekcje)

Cena: 55 zł

RTG kości piętowej (1 projekcja)

Cena: 40 zł

RTG kości piętowej osiowe + bok

Cena: 50 zł

RTG kości piętowych boczne (porównawcze)

Cena: 50 zł

RTG kości ramiennej AP+bok

Cena: 55 zł

RTG kości udowej AP+bok

Cena: 55 zł

RTG obu stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja)

Cena: 50 zł

RTG obu stawów kolanowych AP+bok (na stojąco)

Cena: 65 zł

RTG obu stawów kolanowych AP+bok (porównawcze)

Cena: 65 zł

RTG stawu kolanowego AP+bok 

Cena: 50 zł

RTG palca stopy

Cena: 40 zł

RTG podudzia AP+bok

Cena: 55 zł

RTG podudzia porównawczo AP+bok

Cena: 60 zł

RTG rzepki osiowe

Cena: 45 zł

RTG obu rzepek osiowe

Cena: 50 zł

RTG stawów biodrowych AP (porównawcze)

Cena: 50 zł

RTG stawów biodrowych AP+osiowe (porównawcze)

Cena: 65 zł

RTG stawu biodrowego AP+osiowe

Cena: 55 zł

RTG stawu biodrowego AP/osiowe

Cena: 45 zł

RTG stawów skokowych AP+bok (porównawcze)

Cena: 55 zł

RTG stawu skokowego AP+bok

Cena: 45 zł

RTG stopy AP + bok/bok/skos (1 projekcja)

Cena: 45 zł

RTG stóp AP (porównawcze)

Cena: 50 zł

RTG stóp AP+bok (porównawcze)

Cena: 55 zł

RTG miednicy

Cena: 60 zł

RTG nadgarstka AP+bok/skos

Cena: 50 zł

RTG nadgarstków AP+bok (porównawcze)

Cena: 55 zł

RTG nadgarstka na kość łódeczkowatą

Cena: 45 zł

RTG przedramienia AP+bok

Cena: 50 zł

RTG rąk AP+skos (porównawcze)

Cena: 55 zł

RTG ręki AP+skos

Cena: 50 zł

RTG ręki AP/bok/skos (1 projekcja)

Cena: 45 zł

RTG stawów łokciowych AP+bok (porównawcze)

Cena: 55 zł

RTG stawu łokciowego AP+bok

Cena: 50 zł

RTG palca ręki

Cena: 40 zł

Cennik stanowi załącznik do Regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego „Salvita” i obowiązuje od dnia 02.11.2023r.