Klauzula informacyjna  nagrywanie rozmów telefonicznych

Klauzula informacyjna – nagrywanie rozmów telefonicznych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest SALVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na osiedlu Lecha 120, 61-298 Poznań (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz numeru telefonu: 61 877 84 01.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Państwa dane osobowe, gromadzone za pośrednictwem systemu nagrywania rozmów telefonicznych,  będziemy wykorzystywać w celu weryfikacji poprawności realizowanych usług, udzielania odpowiedzi na przekazane przez Państwa podczas rozmów telefonicznych pytania oraz w celu obsługi zgłoszeń (w tym na przykład w celu rejestracji wizyty, wystawienia recepty, obsługi reklamacji).  Podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku przekazywania przez Państwa telefonicznie szczególnych kategorii danych osobowych (na przykład informacji o stanie zdrowia) uznajemy ponadto, że wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie tych danych (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielania odpowiedzi na Państwa pytania oraz obsługi zgłoszeń. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

Państwa dane nie będą wykorzystywane przez nas do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych będą przez nas przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowić będzie dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO. Mogą także Państwo wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, jeżeli podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz wycofać zgodę na wykorzystanie danych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać - oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

KLAUZULA INFORMACYJNA – NAGRYWANIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH