Profilaktyka

Edukacja

Promocja zdrowia

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

  1. Program profilaktyki chorób układu krążenia - CHUK.
  2. Program szczepień przeciwko grypie.
  3. Program szczepień p/HPV dla dzieci.
  4. Program profilaktyki otyłości u dzieci.

Szczegółowych informacji na temat realizowanych w placówce programów udzieli Państwu nasz personel.

EDUKACJA

W naszej Przychodni mogą Państwo skorzystać z edukacji na temat najczęściej diagnozowanych problemów zdrowotnych.

Edukacja dotyczy następujących problemów:

  1. Choroba nadciśnieniowa
  2. Choroba niedokrwienna serca
  3. Cukrzyca

W celu skorzystania z edukacji należy zgłosić taką chęć pracownikowi rejestracji bądź poinformować lekarza w trakcie wizyty.

PROMOCJA ZDROWIA

W celu promowania zdrowego stylu życia i zmiany niezdrowych nawyków proponujemy Naszym Pacjentom spotkania z personelem medycznym placówki, które odbywają się w Przychodni Salvita w Poznaniu, na os. Lecha 120 w ostatni piątek miesiąca, w godzinach od 12.00 do 14.00, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Data

Temat

Prowadzący

Styczeń

Promocja zdrowego stylu życia „Nie piję alkoholu”

Pielęgniarka

Luty

Promocja zdrowego stylu życia „Kontroluję masę ciała”

Pielęgniarka

Marzec

Zdrowe odżywianie szansą na lepszy stan zdrowia

Pielęgniarka

Kwiecień

Promocja zdrowego stylu życia „Ograniczam spożycie soli”

Pielęgniarka

Maj

Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia

Pielęgniarka

Czerwiec

Skutki palenia papierosów dla zdrowia

Pielęgniarka

Lipiec

Prewencja cukrzycy - aktywny styl życia i właściwe odżywianie

Pielęgniarka

Sierpień

Wpływ witaminy D3 na występowanie i rozwój chorób

Pielęgniarka

Wrzesień

Jak uchronić się przed grypą?

Pielęgniarka

Październik

Szczepienia jako skuteczna forma ochrony przeciw pneumokokowym zapaleniem płuc

Pielęgniarka

Listopad

Promowanie samokontroli ciśnienia tętniczego

Pielęgniarka

Grudzień

Szczepienia jako najlepsza forma ochrony przeciw HPV

Pielęgniarka

Dodatkowe informacje na temat promocji zdrowia można uzyskać w naszych rejestracjach.