e-rejestracja

Przychodnia os. Lecha


Przychodnia ul. Katowicka

Przydatne informacje

Z rejestracji on-line mogą korzystać tylko pacjenci zadeklarowani do placówki.

W przypadku rejestracji dziecka należy zwrócić uwagę na opis warunków wizyty:

  • rejestracja do dzieci chorych (rejestracja dzieci chorych i dzieci do kontroli po chorobie)
  • rejestracja do dzieci zdrowych (rejestracja na szczepienie oraz badanie bilansowe)

W ramach e-rejestracji można umówić się na wizytę osobistą lub teleporadę.