Standard organizacyjny teleporady

Informacja o warunkach udzielania teleporad i e-rozwiązaniach stosowanych w NZOZ Przychodni Lekarza Rodzinnego Salvita, zgodnie z § 3 p. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:

 

 1. Teleporada w Przychodni Lekarza Rodzinnego Salvita udzielana jest w formie konsultacji telefonicznej.
 2. Przy rezerwacji teleporady pacjent otrzymuje informację o dniu i orientacyjnej godzinie rozmowy telefonicznej z lekarzem.
 3. Rezerwacja teleporady jest możliwa w następujący sposób:
  • telefonicznie - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-18.00:
   • PORADNIA DLA DOROSŁYCH   -   tel. 61 877 84 01, 61 877 84 49, 723 992 994
   • PORADNIA DZIECIĘCA   -   tel. 61 877 84 01, 61 877 84 49, 723 992 995
   • FILIA   -   tel. 61 887 42 95, 723 992 996
  • internetowo – poprzez e-rejestrację dostępną na naszej stronie internetowej: www.salvita-poznan.pl
 4. Teleporada jest realizowana w terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.
 5. Lekarz oddzwania do zarejestrowanych pacjentów w ustalonym wcześniej terminie, z zastrzeżonego numeru telefonu.
 6. Lekarz dzwoni na numer telefonu pacjenta zapisany w karcie pacjenta w systemie informatycznym Przychodni.
 7. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem, podjętych w odstępie nie krótszym niż 5 minut, lekarz rezygnuje z kolejnych prób kontaktu, a teleporada zostaje anulowana.
 8. Przed udzieleniem teleporady lekarz dokonuje weryfikacji tożsamości pacjenta, w szczególności na podstawie danych przekazanych przez samego pacjenta.

 9. Podczas teleporady lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta oraz ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne. W przypadku stwierdzenia przez lekarza potrzeby bezpośredniego kontaktu z pacjentem, lekarz wyznacza datę i godzinę osobistej wizyty pacjenta w Przychodni.

 10. Świadczenia wyłączone z zakresu teleporad:
 • świadczenia, w przypadku których pacjent lub opiekun ustawowy pacjenta nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady (nie dotyczy wystawiania recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także wydania zaświadczenia)
 • pierwsza wizyta w Przychodni, realizowana przez lekarza poz
 • świadczenia w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów
 • świadczenia w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej
 • świadczenia na rzecz dzieci do 6 roku życia (nie dotyczy porad kontrolnych w trakcie ustalonego leczenia).

11. W trakcie teleporady pacjent może otrzymać e-receptę, e-zlecenie na wyroby medyczne, e-skierowanie, a w uzasadnionych przypadkach również e-zwolnienie.

Sposoby realizacji: e-recepta

Jeśli podczas teleporady lekarz wystawi e-receptę, pacjent otrzyma sms- z 4-cyfrowym kodem umożliwiającym zrealizowanie e-recepty w aptece. Wystawioną e-receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając otrzymany kod oraz numer PESEL.

Sposoby realizacji: e-zlecenie na wyroby medyczne

Jeśli w trakcie konsultacji telefonicznej lekarz wystawi e-zlecenie na wyroby medyczne, pacjent otrzyma sms z numerem zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.

Sposoby realizacji: e-skierowanie

W trakcie konsultacji telefonicznej lekarz może wystawić e-skierowanie do szpitala lub specjalisty. Pacjent otrzyma 4-cyfrowy kod, który podaje podczas rejestracji u specjalisty / w szpitalu wraz ze swoim numerem PESEL.

Sposób realizacji: zlecenie na badania dodatkowe

Jeżeli podczas teleporady lekarz skieruje pacjenta na badania laboratoryjne lub obrazowe - pacjent lub upoważniona przez niego osoba odbiera wystawione skierowanie w rejestracji Przychodni, a następnie telefonicznie umawia termin wykonania tych badań we wskazanej na skierowaniu placówce.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Zachęcamy do aktywowania Internetowego Konta Pacjenta poprzez stronę https://pacjent.gov.pl
Korzystając z IKP, pacjent posiada w jednym miejscu szybki i łatwy dostęp do informacji na temat:

 • świadczeń medycznych zrealizowanych w ramach NFZ
 • wystawionych e-recept, e-skierowań i e-zwolnień
 • aktywnych deklaracjach wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poz, a także możliwość złożenia nowej e-deklaracji
 • wyniku testu na koronawirusa oraz informacji o nałożonej kwarantannie bądź izolacji.