Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta niezależnie od miejsca zamieszkania każdy pacjent w przypadku:

  • nagłego zachorowania
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia
  • konieczności zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji

może zgłosić się dowolnej placówki realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Nocna opieka zdrowotna

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań

61 821 22 07

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym

ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

61 873 90 81
61 873 91 90
61 873 94 08

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

ul. Adama Wrzoska 1, Poznań

61 616 20 15

61 616 20 16

61 616 20 17

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań

61 307 12 75

Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych

al. Solidarności 36, 61-696 Poznań  

61 647 77 15

Szpital Kliniczny UM im. Heliodora Święcickiego

ul. Grunwaldzka 16/18, 60-788 Poznań

61 669 82 07

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w zależności od stanu zdrowia, każdy pacjent może skorzystać z wizyty ambulatoryjnej (w dowolnej placówce - nie obowiązuje rejonizacja) lub wizyty domowej (w przypadku wizyty domowej należy zadzwonić do placówki, która znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania)

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

TEL. 800 137 200

Telekonsultacje z lekarzem, pielęgniarką i położną.

NUMERY ALARMOWE

112  Centrum powiadamiania ratunkowego

999  Pogotowie ratunkowe